جستجو

فراخوان جمع آوری اطلاعات سازندگان ذیصلاح (مجریان) حقیقی و حقوقی

  • صفحه اصلی
  • فراخوان جمع آوری اطلاعات سازندگان ذیصلاح (مجریان) حقیقی و حقوقی
1

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با محوریت کمیسیون سازندگان ذیصلاح در نظر دارد بانک اطلاعاتی مجریان حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال عضو سازمان را در قالب کتاب منتشر نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، براساس این فراخوان سازندگان ذیصلاح حقوقی(شرکت های دارای پروانه و عضو سازمان) و سازندگان ذیصلاح حقیقی(مهندسین عضو و دارای پروانه اشتغال) می توانند با تکمیل فرم های پیوست و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در این کتاب به صورت رایگان مشارکت داشته باشند.

لازم به ذکر است مسئولیت صحت اطلاعات درج شده بر عهده شرکت  ها و مهندسین می باشد و در صورتی که مندرجات هریک از فیلد ها اشتباه یا تکمیل نشده باشد متقاضی به طور کلی از فهرست انتشار خارج خواهد شد.

براساس زمان بندی انجام شده آخرین مهلت تکمیل فرم 24 اردیبهشت ماه در نظر گرفته شده است.

فرم ثبت نام مجریان حقوقی

فرم ثبت نام مجریان حقیقی