جستجو

برگزاری اولین جلسه هیئت رئیسه سازمان در سال جاری

  • صفحه اصلی
  • برگزاری اولین جلسه هیئت رئیسه سازمان در سال جاری
جلسه هیئت رئیسه

اولین جلسه هیئت رئیسه سازمان در سال جاری ، دوشنبه ۴ فروردین ۹۹ در محل سازمان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ، با توجه به ارزیابی های انجام شده و اظهار نظر مدیران ، وضعیت قرارداد پرسنل در سال ۹۹ بررسی و با توجه به اینکه هنوز شورای عالی کار میزان افزایش حقوق در سال جاری را  اعلام ننموده است ، مقرر گردید قراردادها  تا پایان اردیبهشت ماه بر اساس شرایط سال قبل تمدید گردد و پس از ابلاغ مصوبه شورای عالی کار ، با اصلاح قراردادها ، میزان افزایش اعمال و مابه التفاوت آن از ابتدای سال پرداخت گردد.

در ادامه ، پس از ارائه گزارش رئیس سازمان از مذاکرات صورت گرفته با مسئولین استان درخصوص کمک سازمان جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید ضمن اخذ نقطه نظرات  اعضاء در این خصوص ، رئیس سازمان نیز هماهنگی لازم با مسئولین استان و به خصوص ستاد مبارزه با ویروس کرونا استان بعمل آورده و نتیجه گزارش گردد.