جستجو

انتشار فراخوان احداث نیروگاه های مقیاس کوچک گازسوز

  • صفحه اصلی
  • انتشار فراخوان احداث نیروگاه های مقیاس کوچک گازسوز
فراخوان احداث نیروگاه های مقیاس کوچک گازسوز

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در احداث و توسعه مولدهای مقیاس کوچک و همچنین بهره گیری هرچه بیشتر از مزیت مولدهای مقیاس کوچک در مناطق مختلف استان یزد از علاقه‌مندان که تجربه و توان مالی جهت احداث مولد مقیاس کوچک دارند، دعوت به همکاری نماید.

علاقه مندان می توانند به منظور دریافته اسناد ارزیابی به سایت شرکت توزیع برق استان یزد به آدرس www.yed.co.ir/bazar منوی "فراخوان دومین آدرس نیروگاه تولید پراکنده" مراجعه و نسبت به دریافت فرم های ارزیابی اقدام نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده تا پایان وقت اداری(ساعت ۱۴) روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ و نشانی تحویل اسناد: یزد، بلوار شهید منتظر قائم یزد، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، دفتر بازار برق می باشد.

این آگهی به منظور ارزیابی کیفی انتشار یافته و پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آورد. ضمنا در قبال ارائه مدارک ارزیابی وجهی دریافت نخواهد شد. به مدارک و اسناد فاقد امضاء، مخدوش، غیرمستند و مدارکی که بعد از انقضاء مهلت قید شده در آگهی واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد کرد.