جستجو

رویکرد هیئت مدیره هشتم با موفقیت در شهرستانها اجرا شد

  • صفحه اصلی
  • رویکرد هیئت مدیره هشتم با موفقیت در شهرستانها اجرا شد
ardakan

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به رویکرد هیئت مدیره هشتم،اظهار کرد:کیفی سازی،تمرکز مالی و یکسان سازی فرآیندها،خرید زمین و عدالت نسبی در توزیع نظارت، بخشی از اولویتهای سازمان بود که با موفقیت در این دوره در شهرستانها اجرا شد.

مهندس علی اصغر زحمتکش در نشست هم اندیشی با اعضای نظام مهندسی ساختمان شهرستان اردکان افزود: برای اولین بار تعرفه ارسالی شورای مرکزی را در شهر یزد و به تبع آن در شهرستانها اعمال کردیم که در این راستا انتظار داریم کیفیت خدمات مهندسین به مردم نیز افزایش یابد.

مهندس پایدار رئیس نظام مهندسی ساختمان شهرستان اردکان با اشاره به اختصاص رفاهیات به مهندسین با توجه به اینکه خدمات رفاهی شامل برگزاری جشن ها،استخر،مراسم های مناسبتی که قبلا انجام می شده بخاطر کرونا امکان برگزاری نیست؛مهندسین انتظار دارند رفاهیات در قالبهای دیگری به اعضا اختصاص داده شود.

شهرستان‌