جستجو

تعطیلی سازمان از تاریخ 98/12/25 الی 99/01/15

  • صفحه اصلی
  • تعطیلی سازمان از تاریخ 98/12/25 الی 99/01/15
تعطیل

بدينوسيله به اطلاع مي رساند براساس نامه شماره 14025 رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور و جهت جلوگيري از گسترش بيماري كرونا ، سازمان از تاريخ 98/12/25  لغايت 99/01/15 تعطيل مي باشد