تعويق اجراي تعرفه هاي خدمات مهندسي و حذف باقيمانده ظرفيت مهندسين تا پايان ارديبهشت

کد خبر: YN3037 لینک ثابت خبر

با توجه به اينكه بنابر توصيه مسئولين بهداشتي ضرورت دارد با پيش بيني تمهيدات لازم اقداماتي كه منجر به افزايش تردد افراد به ادارات و سازمانهاي خدمات رسان مي شود كاهش يابد ، هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد به منظور تسهيل امور مهندسان و مردم و در اقدامي هماهنگ با شهرداري محترم يزد        اجراي تعرفه هاي خدمات مهندسي جديد و حذف باقيمانده تخصيص ظرفيت سال 98 طراحان و ناظرين را تا پايان ارديبهشت ماه سال 1399 به تعويق انداخته و همكاري لازم را با مردم و مهندسين عضو به منظور اينكه با كمترين مشكل دراين خصوص مواجه شوند به عمل خواهد آورد .

انتظار دارد با توجه به تصميمات اتخاذ گرديده ، مهندسين محترم و مالكين عزيز از مراجعات غير ضروري به سازمان نظام مهندسي و ساير ادارات و سازمانهاي ذيربط خودداري نموده و صرفاً خدمات ضروري خود را از طريق سيستم الكترونيكي سازمان پيگيري نمايند.

بالای صفحه ارسال شده توسط ravabet_omumi در پ., 03/12/2020 - 13:33

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام