جستجو

مجمع عمومی انجمن صنفی مهندسان معمار در«خانه مهندس» برگزار شد

  • صفحه اصلی
  • مجمع عمومی انجمن صنفی مهندسان معمار در«خانه مهندس» برگزار شد
خانه مهندس

پس از بازسازی ساختمان خيابان سيدگلسرخ و نامگذاري آن به نام «خانه مهندس» نخستين برنامه عمومي تشكل های مهندسي توسط انجمن صنفی مهندسان معمار استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان؛ این رویداد در قالب مجمع عمومی سالیانه نوبت اول انجمن صنفی مهندسان معمار استان به ميزباني سازمان و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در فضای باز اين مجموعه برگزارشد.
در ابتداي این مراسم «سید منصور سید علاقه بند» رئیس انجمن و عضو هیئت مدیره سازمان گزارش کاملی از اقدامات سه ساله هیئت مدیره دور سوم انجمن ارائه و پس از آن درخصوص فعالیت ها و دغدغه های هیئت مدیره در موضوع «مبانی قیمت گذاری خدمات مكمل معماری»، مطالعات و اتودهای انجمن را ارائه که مورد بحث و تبادل نظر حاضرین قرار گرفت.
 در ادامه یاد و خاطره شادروان مهندس «هدا صادقیان» از اعضای رشته معماري گرامی داشته شد و از پدر ایشان تجلیل شد. همچنین با اهداء لوح تقدير از زحمات مهدي سالاری رئيس سابق و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد تقدير به عمل آمد.
مهدی سالاری، عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان در سخنانی کوتاه به تبیین جایگاه انجمن های صنفی، نقش مؤثر آنها در بهبود شرایط جامعه حرفه ای و ساخت و سازها و حمایت سازمان در زمینه های مختلف از جمله اختصای فضایی در خانه مهندس به انجمن ها و تشویق به گردهمایی و فعالیت های حرفه ای و برگزاری رویدادها اشاره کرد.
در ادامه با تشکیل هیئت رئیسه سنی، جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار شد و گزارش عملکرد و مالي    سه ساله هیئت مدیره انجمن مورد تصویب قرار گرفت و اعضاي هيئت مديره و بازرس انجمن با رأي حاضرين انتخاب شدند.
براين اساس مجتبي فرهمند، احسان نوري، الهام اسماعيلي، مهدي رضائي و مسعود ميروكيلي به عنوان اعضاي هيئت مديره و سيد منصورسيدعلاقبند به عنوان بازرس قانوني براي دوره جديد انتخاب شدند.
همچنين هيئت مديره انجمن در اولين جلسه خود، مجتبي فرهمند، مهدي رضائي و احسان نوري را به ترتيب به عنوان رئيس، نايب رئيس و خزانه دار و الهام اسماعيلي را به سمت دبير برگزيد.

Image
خانه مهندس