جستجو

ایجاد دفاتر حقوقی؛ مرحله جدیدی از رشد سازمان

  • صفحه اصلی
  • ایجاد دفاتر حقوقی؛ مرحله جدیدی از رشد سازمان
دفاتر حقوقی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد تشکیل و تقویت دفاتر حقوقی را مرحله جدیدی از رشد سازمان دانست که به پشتوانه آن می توان سهم سازمان از بازار گسترده ساخت و ساز را از گردونه شبکه های غیر رسمی خارج نمود.
به گزارش روابط عمومی سازمان، مهدی سالاری در جمع داوطلبین تشکیل دفاتر حقوقی، علت برگزاری این نشست را ورود پروژه های بزرگ به سازمان و احساس نیاز به دفاتر حقوقی فعال و توانمند عنوان کرد.
سالاری دفاتر مهندسی را واحدهای پیشخوان نظام مهندسی خواند و افزود: عملکرد دفاتر نقش مستقیمی در اعتبار سازمان دارد و از این رو تصمیماتی که در خصوص آنان گرفته می شود نیازمند دقت و مراقبت ویژه است.
رئیس سازمان با تأکید بر اینکه سازمان مکلّف است پاسخگوی چالش های بیرونی در مورد عملکرد دفاتر باشد، از انجام توافقاتی با اداره کل راه و شهرسازی و استانداری برای تهیه طرح ساماندهی دفاتر خبر داد.
سالاری افزود: بر اساس این طرح که با هدف کاهش تعداد دفاتر و توانمند ساختن آنان به تصویب هیئت مدیره سازمان و کمیته چهار نفره استان رسیده است، اقدام به ساماندهی دفاتر نمودیم و درصورت تطبیق دفاتر با نظام نامه جدید، پروانه آنان تمدید خواهد شد.
وی همچنین به برنامه سازمان برای ایجاد دفاتر حقوقی که عمدتاً بر گروه های ساختماني "ج" و "د" تمرکز خواهند نمود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پروژه های بزرگی در سطح استان کلید می خورد که به دلیل نبود دفاتر حقوقی فعال، به سمت و سوهای دیگری سوق داده می شود.
سالاری ایجاد و تقویت این ظرفیت در سازمان را گامی بزرگ خواند که علاوه بر به دست آوردن بازار موجود می تواند موجب ترغیب مالکین و کارفرمایان پروژه های بزرگ به دریافت خدمات از سازمان گردد.
رئیس سازمان تصریح کرد: قطعاً سازمان از افرادی که روحیه و توانایی ورود به عرصه دفاتر حقوقی را دارند حمایت و پشتیبانی ویژه ای خواهد نمود تا بتوانیم با همکاری یکدیگر وارد مرحله جدیدی از رشد سازمان شویم.