جستجو

تمام شاخص ها در مرکز استان با رشد چند برابری درشهرستانها محقق شد

  • صفحه اصلی
  • تمام شاخص ها در مرکز استان با رشد چند برابری درشهرستانها محقق شد
1

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، آخرین نشست مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرستانها با هیئت مدیره هشتم برگزار شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در این نشست  از تحقق همه شاخص های تعیین شده نظام مهندسی ساختمان با رشد چند برابری در شهرستان های استان خبرداد و گفت : خوشبختانه با رویکرد خوبی که هیئت مدیره دوره هشتم درخصوص شهرستانها داشتند همه قراردادهای پرسنل در استان متمرکز ، حساب های مالی دفاتر و  نحوه پرداخت حق الزحمه مهندسین یکپارچه و منظم شد 
علي اصغر زحمتکش با بیان اینکه در این دوره طی جلسات ماهانه ، فصلی و سالانه برای تمامی دفاتر امکان خرید زمین فراهم شد افزود : دراین دوره حجم کار ورودی ، فعالیت ها و افزایش دو سه و حتی چهار پنج برابری درآمد درشهرستانها نسبت به سالهای 97،98 و99  را شاهد بودیم.
وی گفت : خوشبختانه مهندسین با تمرکز خوبی که روی فعالیتها و پروژه های تعریف شده در شهرستانها داشتند تمام شاخص هایی که در مرکز استان داشتیم در شهرستانها با رشد بهتر و چندین برابری محقق شد که همه این  توفیقات، مرهون تلاش مهندسین، مديران شهرستانها و پشت کار هیئت مدیره دوره هشتم بود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ،برگزاری دوره های آموزشی مالکین درشهرستانها را یکی از اولویت های سازمان خواند و گفت: برای اینکه بتوانیم خدمات مطلوبی را به مالکین بدهیم باید آنها را با مسائل ساخت و ساز و شرخ خدمات مهندسین آشنا کنیم.
زحمتکش در ادامه با اشاره به تعامل سازمان با شوراها و شهرداری ها افزود : قرار است جلسات مداومی را با شوراهای شهر درشهرستانها داشته باشیم و ارتباط سیستمی با شهرداری ها برقرارکنیم.

شهرستان‌