جستجو

اطلاعيه مهم در خصوص ثبت درخواست استفاده از ظرفيت طراحي و نظارت

  • صفحه اصلی
  • اطلاعيه مهم در خصوص ثبت درخواست استفاده از ظرفيت طراحي و نظارت
.

پيرو مصوبه هيئت مديره، مهندسين داراي پروانه اشتغال به كار، شاغل در مركز استان تا تاريخ 21 ارديبهشت 1403 نسبت به ثبت درخواست استفاده از ظرفيت طراحي خود از طريق سامانه سينا اقدام نمايند.همچنین متقاضیان استفاده از ظرفیت نظارت می توانند تا پایان ماه جاری نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

لينك ثبت درخواست استفاده از ظرفيت طراحي و نظارت

راهنماي ثبت درخواست استفاده از ظرفيت طراحي و نظارت

لازم به ذكر است ثبت درخواست منوط به تمديد عضويت در سامانه يكپارچه شوراي مركزي مي باشد.

لينك سامانه يكپارچه شوراي مركزي

راهنمای سامانه براي تمديد،اصلاح ،پرداخت عضويت