جستجو

برگزاری نشست هم اندیشی شرکت های خدمات آزمایشگاهی

  • صفحه اصلی
  • برگزاری نشست هم اندیشی شرکت های خدمات آزمایشگاهی
آزمایشگاه

نشست هم اندیشی شرکت های خدمات آزمایشگاهی با حضور جمعی از اعضای هیات مدیره و نمایندگان اداره کل مسکن و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شرکت ها مطابق با دستور العمل وزارت راه و شهرسازی بررسی شد.

چگونگی عملیاتی شدن خدمات آزمایشگاهی بتن برای کلیه گروه های ساختمانی و مبانی قیمت گذاری خدمات آزمایشگاهی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین در این جلسه مقرر شد در خصوص آیین نامه 17025جلسه ای با اداره کل استاندارد برگزار شود.

لازم به ذکر است در این جلسه شرکت های خدمات آزمایشگاهی آموزش های لازم برای استفاده از سامانه سینا را نیزدریافت کردند.

Image
بی
Image
سیرب
Image
سِژة
Image
ُژ
Image
ژةُ
Image
صیسط