جستجو

" اطلاعيه مهم" قابل توجه مهندسين محترم داراي پروانه اشتغال بكار عضو سازمان:

  • صفحه اصلی
  • " اطلاعيه مهم" قابل توجه مهندسين محترم داراي پروانه اشتغال بكار عضو سازمان:
اطلاعیه

به استحضار مي رساند باتوجه به مصوبه مورخ 1402/12/20 هيئت مديره سازمان استان، از ابتداي خردادماه سال آينده جداول حق الزحمه خدمات مهندسي سال 1403 به روز رساني و عملياتي مي گردند.
از سوي ديگر به منظور انتظام امور حرفه اي مهندسان و رعايت مجموعه قوانين و مقررات ملي ساختمان، 
ظرفيت طراحي در سال آينده از ابتداي خردادماه تخصيص خواهد يافت. 
ضمناً مهلت استفاده از ظرفيت طراحي باقيمانده در كليه رشته ها تا تاريخ 1403/2/31 مي باشد.
لازم به يادآوري است كه ظرفيت نظارت نيز مطابق رويه قبلي به صورت چرخشي بوده و پس از خروج هر كار در دست اقدام،  ظرفيت آن به ظرفيت مهندس باز برمي گردد.