جستجو

برگزاری کارگاه بازآموزی تغییرات مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در شهرستان تفت

  • صفحه اصلی
  • برگزاری کارگاه بازآموزی تغییرات مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در شهرستان تفت
تفت

به گزارش روابط عمومی، دفتر نمایندگی شهرستان تفت کارگاه بازآموزی تغییرات مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان با هدف به روزرسانی دانش فنی و تخصصی اعضا و دفاتر طراحی این شهرستان برگزار نمود.
در این جلسه که با هماهنگی واحد آموزش سازمان برگزار شد بر رعایت ضوابط آیین نامه ای طراحی ساختمان های با مصالح بنایی در طراحی ساختمان های نهضت ملی مسکن تاکید شد .

Image
یس
Image
ی
شهرستان‌