جستجو

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط به روز ساخت خانه با مصالح بنایی برای متقاضیان نهضت ملی گروه ساخت انفرادی در شهرستان ابرکوه

  • صفحه اصلی
  • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط به روز ساخت خانه با مصالح بنایی برای متقاضیان نهضت ملی گروه ساخت انفرادی در شهرستان ابرکوه
ابرکوه

مدیر دفتر نمایندگی شهرستان در این رابطه گفت: با توجه به انتخاب سازه مصالح بنایی در ساخت اکثر واحدهای انفرادی گروه ساخت در شهرستان ابرکوه توسط متقاضیان و تغییرات زیاد در ویرایش مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان برگزاری کارگاه آموزشی با هدف آگاهی بخشی و آشنایی متقاضیان و اکیپ‌های اجرایی با ضوابط به روز مقررات ملی ساختمان ضروری بنظر می رسید
مدیر نمایندگی گفت؛ این کارگاه دو ساعته با حضور متقاضیان نهضت ملی ابرکوه ومهردشت برای تسریع و رفع موانع ساخت در نهضت ملی مسکن و برای توجیه  آشنایی متقاضیان با موافقت و تاکید ریاست محترم سازمان و همکاری واحد آموزش در محل سالن اجتماعات پیراپزشکی شهرستان برگزار گردید

شهرستان‌