جستجو

دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان بافق به شبکه دولت پیوست

  • صفحه اصلی
  • دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان بافق به شبکه دولت پیوست
1

با پیگیری های انجام شده دفتر نمایندگی شهرستان بافق به شبکه دولت پیوست و از این پس مکاتبات نظام مهندسی شهرستان بافق با ادارات شهرستان از طریق شبکه ایمن دولت صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان شهرستان بافق؛ با پیگیری های انجام شده و در راستای افزایش سرعت و دقت در ارتباط مجموعه نظام مهندسی با دیگر ارگان های دولتی در سطح شهرستان، با همکاری استانداری، فرمانداری شهرستان بافق و شرکت مخابرات، نظام مهندسی ساختمان شهرستان بافق به شبکه الکترونیک دولت متصل شد.

شبکه دولت با ایجاد بستری قابل‌اعتماد، برقراری ارتباط و تبادل الکترونیکی اطلاعات بین ادارات شهرستان را با امنیت و پایداری بیشتر میسر می سازد. این بستر با به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی، تأمین اطلاعات موردنیاز سازمان‌ها و مدیران دولتی را تسریع کرده و امکان فعالیت نظام مدیریت اطلاعات و نظام‌های پشتیبانی تصمیم را در راستای تحقق دولت الکترونیکی فراهم نموده است.

شهرستان‌